Rome

Bij een gymnasium hoort een Romereis! Die uitspraak geldt dus ook voor de gymnasiumafdeling van het VCL.

Hoewel het programma per jaar verschilt, zijn de volgende gebieden in elke reis vertegenwoordigd:
De VCL-Romereis heeft uiteraard veel aandacht voor de oudheid. De hoogtepunten die de stad te bieden heeft, worden door de VCL'ers bezocht.
Omdat de oudheid meer is dan alleen de stad Rome, is een bezoek aan de havenplaats Ostia Antica een vast deel van de reis.
Daarnaast ligt het accent op de bouwkunst en beeldhouwkunst uit de tijd van de barok.
De derde poot waarop de Romereis staat, is de kerkelijke kant van deze stad.

De begeleidende docenten gidsen de leerlingen langs de bezienswaardigheden, maar ook de eigen inbreng van leerlingen is zeer belangrijk. Zij bereiden onderdelen voor en wisselen ter plaatse hun kennis uit.