Berlijn

Het doel van de reis is dat leerlingen hun kennis bij CKV over kunst en cultuur in het algemeen en de geschiedenis van Berlijn in het bijzonder vergroten. In het programma komen diverse aspecten van de Duitse geschiedenis en cultuur aan de orde, met de nadruk op de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw.

De begeleidende docenten gidsen de leerlingen door de stad, maar ook de eigen inbreng van leerlingen is zeer belangrijk. Zij bereiden onderdelen voor en wisselen ter plaatse hun kennis uit. De leerlingen bereiden dit in de lessen CKV voor.

Het vervoer tijdens deze reis is per bus. Leerlingen verblijven in gastgezinnen.