Medezeggen- schap

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als ondernemingsraad van de school instemmingsrecht of adviesrecht inzake een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. De MR bestaat uit voor twee jaar gekozen vertegenwoordigers van alle geledingen: personeelsleden, ouders en leerlingen. De rector of andere leden van de schoolleiding zijn geen lid, maar wonen de vergaderingen soms bij.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@vcl-school.nl
De leden van de MR voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Personeelsgeleding (PMR)

drs. F.B.M. (Filip) Vander Stappen, voorzitter
drs. P. (Paul) Krul, secretaris
M. (Mieke) Nijbroek, MSc.
A.C.G.J. (Arjan) van Sluijs, MSc.

Leerlinggeleding

Willem (H5)
Patryk (V4)

Oudergeleding

M.R.B. (Monique) Mos
B. (Bas) de Bruijn