Medezeggen- schap

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft als ondernemingsraad van de school instemmingsrecht of adviesrecht inzake een groot aantal beleidsvoornemens van de schoolleiding. De MR bestaat uit voor twee jaar gekozen vertegenwoordigers van alle geledingen: personeelsleden, ouders en leerlingen. De rector of andere leden van de schoolleiding zijn geen lid, maar wonen de vergaderingen soms bij.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken via mr@vcl-school.nl
De leden van de MR voor het schooljaar 2018-2019 zijn:

Personeelsgeleding (PMR)

drs. F.B.M. (Filip) Vander Stappen, voorzitter
M.P. (Marjan) Reedijk, secretaris
mr. drs. N.C.W. (Norbert) Voskens
drs. M.D. (Mark) van der Zwan

Leerlinggeleding

Joris (G5)
Albert (G5)

Oudergeleding

M.R.B. (Monique) Mos
mr. N. (Natasja) Overeem