Zorg


Het VCL ziet het als zijn taak het lichamelijke, sociale en geestelijke welbevinden van leerlingen te optimaliseren. Preventie en tijdig signaleren zijn daarbij belangrijk. Soms is externe hulp nodig voor het beantwoorden van de vraag ‘wat heeft dit kind op dit moment van ons nodig om het onderwijs passend te maken’, vanzelfsprekend in samenspraak met de ouders.

Externe betrokkenen zijn diverse pedagogisch-didactische specialisten, maar ook de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster, de leerplichtambtenaar en een schoolondersteunend teamlid van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SMVZHW). 
In ons extern netwerk zijn verder de contacten met de wijkagent en met Bureau Halt van belang. 

E. (Esther) van den Bogaard is de coördinator passend onderwijs op het VCL. 
G.A.W. (Geerte) Hage en J. (Jan) Dorrepaal zijn de vertrouwenspersonen op het VCL.