aanmelden Brugklas

Brugklasleerlingen kunnen worden aangemeld voor een havo/vwo- of gymnasiumklas. 
Het totaal aantal beschikbare plaatsen in de brugklas is 162 (108 havo/vwo en 54 gymnasium).

Criteria

De leerling heeft één van de volgende schooladviezen: ‘havo’, ‘havo-vwo’ of ‘vwo’.
Voor plaatsing in de gymnasiumbrugklas moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’.

Procedure

De basisschool verstrekt een lijst met geschikte scholen. Ouders kruisen de vijf scholen van voorkeur aan op deze lijst (1 = meest favoriete school, 2 = tweede voorkeursschool, etc.). De leerling wordt aangemeld op het VCL (de school die de eerste keus is), en dan automatisch op alle scholen van de voorkeurslijst.

Ouders leveren (digitaal) de volgende formulieren in: Aanmelden kan van zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart 2021. Het aanmeldingsformulier kunt u mailen naar info@vcl-school.nl of in onze brievenbus gooien. 

Hoeveel plaats heeft het VCL?

  • Wij verwachten zes klassen van 27 leerlingen te vormen in het schooljaar 2021– 2022. Wij hebben plaats voor in totaal 162 leerlingen: 108 havo/vwo en 54 gymnasium.
  • Tot op heden heeft het VCL altijd alle toelaatbare leerlingen kunnen plaatsen
  • Wanneer er meer dan 162 aanmeldingen zijn, krijgen leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het VCL voorrang. Kinderen van personeelsleden van het VCL krijgen ook voorrang. Daarna volgt een lotingsprocedure.
  • Op 15 of 16 april krijgen alle ouders bericht van plaatsing via Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen eerste periode tussen 15.00-17.00 uur. Let op: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven.
Het VCL volgt de regionale BOVO-procedure