aanmelden Brugklas

Brugklasleerlingen kunnen worden aangemeld voor een havo/vwo- of gymnasiumklas. 
Het totaal aantal beschikbare plaatsen in de brugklas is 131.

Criteria

De leerling heeft één van de volgende schooladviezen: ‘havo’, ‘havo-vwo’ of ‘vwo’.
Voor plaatsing in de gymnasiumbrugklas moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’.

Procedure

In de BOVO regio kunnen ouders hun kind aanmelden op het vo met een (digitaal) aanmeldformulier met voorkeurslijst. Hierop geven ouders en leerling hun zes favoriete scholen aan. Alle aanmeldingen binnen de twee aanmeldweken worden beschouwd als gelijktijdig binnengekomen. 

Er zijn twee aanmeldmogelijkheden:
1) via POVO OT (BOVO Haaglanden) met eigen ‘ouderinlog’ door de basisschool beschikbaar gesteld. 
2) valt u buiten de regio van BOVO Haaglanden vul dan het regionale (papieren) aanmeldformulier in.

U moet in beide gevallen wel het VCL 
aanmeldingsformulier aan ons mailen.  

Aanmelden kan van zaterdag 11 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023.  

Hoeveel plaats heeft het VCL?

 • Wij verwachten vijf klassen te vormen in het schooljaar 2023– 2024. Wij hebben plaats voor in totaal 131 leerlingen, in 2 gymnasium klassen (56 leerlingen) en 3 havo/vwo klassen (75 leerlingen).
 • Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan vanwege organisatorische redenen of op onderwijskundige gronden, worden afgeweken van de gewenste klassenvorming.
 • Tot op heden heeft het VCL altijd alle toelaatbare leerlingen kunnen plaatsen
 • Wanneer er meer dan 131 aanmeldingen zijn, krijgen leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het VCL voorrang. 
 • Kinderen van personeelsleden van het VCL krijgen ook voorrang. Daarna volgt een lotingsprocedure.
 • Indien van twee kinderen uit een gezin één kind wordt ingeloot, wordt het andere kind ook toegelaten.
 • Vanaf 15.00 uur op woensdag 5 april is in POVO OT zichtbaar welke leerlingen zijn toegelaten.
Het VCL volgt de regionale BOVO-procedure

Lotingsprocedure

Wanneer de BOVO-inschrijfformulieren binnen zijn krijgen ouders een schooleigen inschrijfformulier. Belangrijke vragen i.v.m. de eventuele lotingsprocedure in schooleigen inschrijfformulier zijn:

 1. Wij kiezen alleen voor de gymnasium brugklas*.
 2. Wij kiezen alleen voor de havo/vwo brugklas.
 3. Wij hebben geen voorkeur voor havo/vwo brugklas of gymnasium brugklas*.
  * kan alleen als je een vwo-advies hebt. 
 • Loting vindt plaats als er teveel leerlingen zich aanmelden voor de 2 gymnasium brugklassen of teveel leerlingen voor de 3 havo/vwo brugklassen. 
 • Wanneer er voor zowel het gymnasium als het havo/vwo geloot moet worden, doen leerlingen die zich voor één van beide opleidingen hebben aangemeld alleen mee met de loting voor de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld. 
 • Wanneer er zowel voor het gymnasium als het havo/vwo geloot moet worden, loten leerlingen met een vwo-advies die geen voorkeur hebben voor een havo/vwo brugklas of gymnasiumbrugklas (optie 3) mee in de naar verhouding meest gunstige opleiding voor de loting