aanmelden Brugklas

Brugklasleerlingen kunnen worden aangemeld voor een havo/vwo- of gymnasiumklas. 
Het totaal aantal beschikbare plaatsen in de brugklas is 162 (108 havo/vwo en 54 gymnasium).

Criteria

De leerling heeft één van de volgende schooladviezen: ‘havo’, ‘havo-vwo’ of ‘vwo’.
Voor plaatsing in de gymnasiumbrugklas moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’.

Procedure

De basisschool verstrekt een lijst met geschikte scholen. Ouders kruisen de vijf scholen van voorkeur aan op deze lijst (1 = meest favoriete school, 2 = tweede voorkeursschool, etc.). De leerling wordt aangemeld op het VCL (de school die de eerste keus is), en dan automatisch op alle scholen van de voorkeurslijst.

Er zijn drie aanmeldmogelijkheden:
1) via Onderwijs Transparant (OT) door de basisschool beschikbaar gesteld. U dient dan wel ook nog het VCL aanmeldingsformulier aan ons te mailen.  
2) digitaal via info@vcl-school.nl 
3) formulieren door onze brievenbus gooien

Ouders leveren (digitaal) de volgende formulieren in:
  • Aanmeldingsformulier van het VCL
  • Aanmeld- of adviesformulier met schooladvies basisschool en ingevulde voorkeurslijst. Dit is het BOVO-aanmeldformulier van de PO-school, waarop ook een unieke code staat. U kunt het formulier herkennen door het logo van OT, rechts onderin.
Aanmelden kan van zaterdag 13 februari tot en met vrijdag 5 maart 2021.  

Hoeveel plaats heeft het VCL?

  • Wij verwachten zes klassen van 27 leerlingen te vormen in het schooljaar 2021– 2022. Wij hebben plaats voor in totaal 162 leerlingen: 108 havo/vwo en 54 gymnasium.
  • Tot op heden heeft het VCL altijd alle toelaatbare leerlingen kunnen plaatsen
  • Wanneer er meer dan 162 aanmeldingen zijn, krijgen leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het VCL voorrang. Kinderen van personeelsleden van het VCL krijgen ook voorrang. Daarna volgt een lotingsprocedure.
  • Op 15 of 16 april krijgen alle ouders bericht van plaatsing via Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen eerste periode tussen 15.00-17.00 uur. Let op: BOVO mag vanuit AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven.
Het VCL volgt de regionale BOVO-procedure