Privacy

Het VCL hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We gaan zorgvuldig en correct om met alle verkregen persoonsgegevens. 


Klachten en vragen
Heeft u klachten of vragen over de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u zich melden op school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het VCL. U kunt de functionaris Gegevensbescherming bereiken via onderstaande contactgegevens.

Contact
Functionaris Gegevensbescherming
Evelijn Jeunink
fg@vcl-school.nl