Aanbod

Het VCL is een school voor havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Het Ministerie van OCW beschrijft de vakken die havoleerlingen en de vakken die vwo-leerlingen volgen.

Het VCL vult dit curriculum aan met mentorlessen, waarin aandacht is voor de studievaardigheden, -voortgang en - resultaten, en ook voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
VCL-leerlingen kunnen, naast in de door de overheid verplicht gestelde vakken, ook examen afleggen in de vakken wiskunde D (alleen vwo), natuur, leven en technologie (NLT), muziek, en in handvaardigheid en tekenen.

VTO en Bèta-excellent onderwijs
VCL-leerlingen nemen deel aan Versterkt Talen Onderwijs (VTO). Ze kunnen voor Engels examen doen voor het behalen van het internationaal erkende 'Cambridge exams'. Voor Frans is er het 'DELF', het Diplôme d’études en langue française.

Het VCL is een 'Bèta Excellent school' en maakt deel uit van het 'Jongeren en Techniek Netwerk' (JetNet).