Facebook Webmail Magister voor personeel Magister voor leerlingen en ouders
(070) 30 666 30
  • Banner-1
  • Banner-2
  • Banner-9
  • Banner-7
  • Banner-5
  • Banner-3
  • Banner-4
  • Banner-8
  • Banner-6
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (afgekort VCL) is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 'Ik denk zelf' - is het motto van het VCL. Op het VCL vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen mening vormen. Dat ze ideeën ontwikkelen en uitvinden wat ze waard zijn. Het VCL geeft leerlingen ruimte om zich te ontplooien. Leerlingen ontdekken bij ons wat waardevol is, voor zichzelf, maar ook voor anderen.
Agenda
StartTitel
7-6-2016 16:00 Inhalen cijfers LO
9-6-2016 16:00 Inhalen cijfers LO
14-6-2016 20:00 ALV
16-6-2016 Uitslag CE-1
20-6-2016 Proefwerkweek

Complete jaaragenda                    Roosterwijzigingen

Mededelingen

De inleverdag voor de van de firma Van Dijk gehuurde boeken valt dit jaar op woensdag 29 juni. Maar schoolboeken die je rechtstreeks van het VCL hebt ontvangen, moeten al eerder worden teruggegeven.


Wat er van jou wordt verwacht, zie je via de volgende links.

havo 5
vwo 6

Alle leerlingen die zich op donderdag 24/3 en dinsdag 29/3 hebben aangemeld kunnen worden geplaatst. Een bevestigingsbrief zal vandaag worden verstuurd.

Op dit moment is er alleen nog plaats in de gymnasium brugklassen.

Op dinsdag 29 maart om 20.00 uur vindt de thema-avond plaats. Zie hier de uitnodiging. Voorafgaand kunnen ouders tussen 18.45-20.00 uur de nieuwbouw tekeningen bekijken en vragen stellen aan leden van de bouwcommissie.

In het nieuwe schooljaar trekken wij met onze leerlingen in het pand aan de Oostduinlaan 50, waar op dit moment de examenleerlingen van het Aloysius College nog onderwijs volgen. We blijven daar gedurende de sloop van ons ‘oude’ pand en de realisatie van de nieuwbouw. We kunnen hierdoor op korte afstand van de vertrouwde Van Stolkweg al onze onderwijsactiviteiten op een goede manier voortzetten in afwachting van de terugkeer naar een fantastisch nieuw gebouw.

Het pand aan de Oostduinlaan is te groot voor een school van onze omvang (800 leerlingen). Daarom heeft de gemeente Den Haag op 3 februari besloten een klein deel van het pand af te scheiden en te verbouwen tot woningen.

Aan de Waalsdorperweg bevindt zich de ingang van een afzonderlijke vleugel van het schoolgebouw. Dit gedeelte wordt afgesplitst van de school en krijgt een eigen toegang vanaf de Waalsdorperweg. Na de verbouwing biedt dit deel over twee verdiepingen woonruimte aan ongeveer 30 mensen. Zoals u gisterenavond wellicht uit de media heeft vernomen, komen op deze locatie statushouders te wonen. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning die in Nederland mogen blijven. Het gaat in dit geval om een gemengde groep, waaronder gezinnen.  

Het gebouw dat het VCL ter beschikking staat, is zeer ruim. We nemen straks alle bijzondere onderwijsruimtes in gebruik, zoals de practicumlokalen, de mediatheek, de magnifieke sportvelden en de imposante kapel. Daarnaast hebben we de beschikking over voldoende goed uitgeruste theorielokalen.

We krijgen de kans om ons te settelen in een met geschiedenis doordrenkt pand terwijl iets verderop ons nieuwe onderkomen stukje bij beetje verrijst. Kansen te over.


Onlangs heeft het VCL bij de gemeente een beginselaanvraag ingediend met het verzoek om het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw te toetsen aan het bestemmingsplan. Hier kunt u de stukken raadplegen.