Facebook Webmail Magister voor personeel Magister voor leerlingen en ouders
(070) 30 666 30
  • banner-nb
  • Banner-9
  • Banner-4
  • banner-11
  • Banner-12
  • Banner-13
  • Banner-14
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (afgekort VCL) is een school voor havo, atheneum en gymnasium. 'Ik denk zelf' - is het motto van het VCL. Op het VCL vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen mening vormen. Dat ze ideeën ontwikkelen en uitvinden wat ze waard zijn. Het VCL geeft leerlingen ruimte om zich te ontplooien. Leerlingen ontdekken bij ons wat waardevol is, voor zichzelf, maar ook voor anderen.
Agenda
StartTitel
24-4-2017 Meivakantie
8-5-2017 CE-1
24-5-2017 Rekentoets 4
25-5-2017 Hemelvaart
26-5-2017 13:00 Vrij

Complete jaaragenda                    Roosterwijzigingen

Mededelingen

Per 1 aug 2017 zijn we op zoek naar een docent NL. Meer informatie staat hier.

Vanaf 26 maart wordt de bereikbaarheid van de school bemoeilijkt door onderhoudswerkzaamheden aan de Raamweg en de Koningskade. Zie: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/verkeer-en-vervoer/to/Onderhoud-Raamweg-Koningskade.htm

Vanaf  donderdag 1 december kunt u uw kind alleen via de schoolsite absent melden - dus niet meer telefonisch!

Hier ziet u de informatie die we u daarover stuurden.

Magister bericht het volgende aangaande het inzagerecht dat ouders hebben binnen Magister:

N.a.v. aanpassingen in wet- en regelgeving rondom privacy hebben we een aanpassing doorgevoerd in het inzagerecht van ouders in Magister, wanneer hun kind ouder is dan 18. Alleen de leerling zelf kan nu nog aangeven of de ouders inzage hebben in Magister. Dat doet hij/zij via Mijn instellingen. De schooladministratie kan dit niet zelf doen. De checkbox waarmee het inzagerecht geregeld wordt, wordt zowel voor leerlingen als voor de schooladministratie pas zichtbaar op de dag dat de leerling 18 wordt.  De toegang voor ouders wordt op deze dag automatisch geblokkeerd.

Dit betekent dat zodra de leerling 18 jaar is de ouders de gegevens niet meer kunnen 
inzien. 

Ook is het voor ons dan niet meer mogelijk ouders uit te nodigen voor een ouderavond.

Via 'mijn instellingen' kan uw zoon/dochter 'Mijn ouders mogen mijn gegevens zien' aanvinken.
.