Podiumkunsten

Op het VCL is veel plaats voor creativiteit.

Open Podium

Eens per jaar is er een Open Podiumavond. Op het programma kunnen popmuziek, klassieke muziek, jazz, dans, film, een modeshow, een voordracht of een vertoning van beeldende kunst voorkomen.

Musical en toneel

Het VCL kent een lange traditie van musical- en toneelopvoeringen. Leerlingen uit alle jaarlagen en docenten werken mee aan de totstandkoming van de producties. In de afgelopen jaren werden onder andere de musical Mamma Mia en een toneelbewerking van Woody Allens toneelstuk God op de planken gebracht.

Interscholaire

Elk jaar doet het VCL mee aan de Interscholaire wedstrijden tussen Haagse middelbare scholen.

Sinterklaascabaret

Een traditie op het VCL is het Sinterklaascabaret.

Wijdingen

Leerlingen leveren een muzikale bijdrage aan de kerst- en paaswijdingen.

Bandcoaching

Het VCL werkt al jaren samen met Plug&Play/YMCA om de leerlingen in een band te laten spelen. Ook dit jaar zijn er weer twee series van 12 lessen band coaching, die worden afgesloten met een presentatie. Dit jaar heeft de band Catchy het professioneel aangepakt met een eigen YouTube kanaal en Instagram account.