Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders. Het bestuur van de ouderraad bestaat uit zes ouders. Zij organiseren overleggen tussen de contactouders en de afdelingsleiders van elke jaarlaag. Eenmaal per jaar is er een door de ouderraad geïnitieerde thema-avond. Het bestuur van de ouderraad overlegt periodiek met de schoolleiding en fungeert tevens als klankbord.

Het bestuur van de ouderraad 2022-2023 bestaat uit:

Marco-Paul Meinen (voorzitter)
Helen Vos (penningmeester)
Inge Kok (secretaris)
Angelique Vogelaar


De ouderraad is bereikbaar via ouderraad@vcl-school.nl