Begeleiding

Mentoraat

Elke klas of mentorgroep wordt begeleid door een mentor. Samengevat is een mentor belast met:
  • het zich regelmatig op de hoogte houden van prestaties en gedrag van de aan zijn zorg toevertrouwde leerlingen;
  • het initiëren van gesprekken met leerlingen, ouders en collega's;
  • het doorgeven van informatie aan belanghebbenden, in het bijzonder aan de ouders;
  • het signaleren van en het zoeken van oplossingen voor problemen in zijn mentorgroep of met leerlingen in die groep;
  • het adviseren van ouders en leerlingen bij keuzemomenten in de schoolloopbaan, in samenwerking met schoolleiding en decanen;
  • het onderhouden van contacten met ouders bijvoorbeeld via ouderavonden;
  • het geven van mentorlessen (over thema's als 'mediawijsheid', 'positieve groepsvorming' en schoolregels).
  • het begeleiden van diverse buitenschoolse activiteiten voor zover die in het verband van de klas of mentorgroep plaatsvinden. Denk hierbij aan klassenavonden, excursies, projecten en werkweken.
De mentor werkt nauw samen met de vakdocent voor schoolgerelateerde problemen. De mentor  is er ook voor vragen over vakoverstijgende problemen, en bij andere school- of privéproblemen. Bovenbouwleerlingen krijgen begeleiding bij het organiseren van hun schoolwerk en hun examendossiers.

Afdelingsleiders

Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor een of meer leerjaren. Hij /zij zorgt voor een juiste afstemming van werkzaamheden binnen de teams van klassenmentoren van een jaarlaag.

Leerlingbegeleiders

De brugklassen krijgen twee leerlingmentoren toegewezen. Ook voor leerlingen die in hogere klassen van het VCL instromen, wordt een medeleerling uitgezocht om de opvang en acclimatisering zo soepel mogelijk te doen verlopen.