Organisatie

De organisatorische kant van het VCL is opgebouwd uit:
Inspraak in de school is geregeld via de Medezeggenschapsraad, waarin ouders, leerlingen en personeel zijn vertegenwoordigd.

Het VCL is een instelling die het algemeen nut beoogt (ANBI).