Podiumkunsten

Op het VCL is veel plaats voor creativiteit.

Open Podium

Eens per jaar is er een Open Podiumavond. Op het programma kunnen popmuziek, klassieke muziek, jazz, dans, film, een modeshow, een voordracht of een vertoning van beeldende kunst voorkomen.

Musical en toneel

Het VCL kent een lange traditie van musical- en toneelopvoeringen. Leerlingen uit alle jaarlagen en docenten werken mee aan de totstandkoming van de producties. In de afgelopen jaren werden onder andere de musical Mamma Mia en een toneelbewerking van Woody Allens toneelstuk God op de planken gebracht.

Interscholaire

Elk jaar doet het VCL mee aan de Interscholaire wedstrijden tussen Haagse middelbare scholen.

Sinterklaascabaret

Een traditie op het VCL is het Sinterklaascabaret.

Wijdingen

Leerlingen leveren een muzikale bijdrage aan de kerst- en paaswijdingen.