Kwaliteitsbeleid

Het VCL werkt structureel en systematisch aan het verbeteren en optimaliseren van haar onderwijs en de begeleiding van haar leerlingen. Om het effect van haar onderwijs te meten, maakt het VCL naast een analyse van de onderwijsresultaten ook gebruik van enquêtes onder ouders en leerlingen. Op de website van scholen op de kaart zijn de resultaten hiervan weergegeven.