Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2022-2023 bestaat het bestuur uit:

Martijn van Faassen penningmeester, voorzitter a.i. (duo)
Caroline van der Schatte Olivier voorzitter a.i. (duo)
Raymond van der Meer vice-voorzitter & portefeuille communicatie
Michael Sprong secretaris & portefeuille ICT
Martijn Oerlemans portefeuille HR

Zonder ouders kunnen wij niet. We doen het samen.

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl