Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2018-2019 bestaat het bestuur uit:

Joost Otterloo voorzitter, portefeuille personeel
Ingeborg Meijer secretaris, portefeuille kwaliteitszorg & onderwijs
Johan Felius penningmeester
Caroline Ubachs lid, portefeuille communicatie
Mariska van der Scheer lid, portefeuille gebouw
Michiel de Wilde lid, portefeuille kwaliteitszorg & onderwijs

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag. 
Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl