Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2021-2022 bestaat het bestuur uit:

Michiel de Wilde voorzitter, portefeuille personeel
Ingeborg Meijer secretaris, portefeuille kwaliteitszorg & onderwijs
Martijn van Faassen penningmeester
Raymond van der Meer lid, portefeuille communicatie
Michael Sprong lid, portefeuille ICT & onderwijsJaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag. 
Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl