Bestuur VCL

Het VCL is een vereniging, waarvan het toezichthoudend bestuur gevormd wordt door ouders en enkele onafhankelijke deskundigen. De toezichthoudend bestuurders hebben de meeste taken gedelegeerd aan de uitvoerend bestuurder (rector-bestuurder).

 In schooljaar 2023-2024 bestaat het toezichthoudend bestuur uit:

Caroline van der Schatte Olivier voorzitter & renumeratiecommissie
Caroline Molenaar auditcommissie
Raymond van der Meer algemeen bestuurslid
Michael Sprong secretaris & auditcommissie
Martijn Oerlemans renumeratiecommissie
Deirdre Jakobs commissie onderwijskwaliteit

 

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag.

Het toezichthoudend bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl 

Toezichthoudend bestuur: rooster van aan- en aftreden

Toezichthoudend bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een volgens het rooster aftredend toezichthoudend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar toezichthoudend bestuurder kan zijn.

Bestuurslid Aantreden Aftreden
Raymond van der Meer november 2020 november 2024 (herbenoembaar)
Michael Sprong november 2020 november 2024 (herbenoembaar)
Caroline van der Schatte Olivier juni 2022 juni 2026 (herbenoembaar)
Martijn Oerlemans juni 2022 juni2026 (herbenoembaar)
Caroline Molenaar juni 2023 juni 2027 (herbenoembaar)
Deirdre Jakobs december 2023 december 2027 (herbenoembaar)