Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2019-2020 bestaat het bestuur uit:

Michiel de Wilde voorzitter, portefeuille personeel
Ingeborg Meijer secretaris, portefeuille kwaliteitszorg & onderwijs
Arent van der Heide penningmeester
Caroline Ubachs lid, portefeuille communicatieJaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag. 
Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl