Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2022-2023 bestaat het bestuur uit:Ingeborg Meijer secretaris, portefeuille kwaliteitszorg & personeelszaken
Martijn van Faassen penningmeester, voorzitter a.i.
Raymond van der Meer lid, portefeuille communicatie
Michael Sprong lid, portefeuille ICT & onderwijs
Ingrid la Haye algemeen lid
Caroline van der Schatte Olivier algemeen lid
Martijn Oerlemans algemeen lid

Het bestuur van het VCL wil graag transparant zijn over hetgeen dat ze bezig houdt en waar ze zich over moet ontfermen. Het heeft daarom besloten om de voor ouders relevante acties, die voortkomen uit de bestuursvergadering, vanaf heden te publiceren op de website van het VCL. Hiermee hoopt het bestuur ouders niet alleen beter te informeren maar ook te inspireren voor VCL relevante aangelegenheden.

Zonder ouders kunnen wij niet. We doen het samen.

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl 

Acties uit de bestuursvergadering van 31 maart 2022
Aanwezig: Stan Robbers (Stichting tot steun VCL) Martijn van Faassen (voorzitter ad interim en penningmeester), Ingeborg Meijer (secretaris), Raymond van der Meer, Michael Sprong, Angeliek van Kampen (rector), Katja Abbink (conrector), Richard Biesta (hoofd Bedrijfsvoering), Claudia Tromp (MT-assistent).

  • Bestuur spreekt verder over de opvolging binnen bestuur. Het wervingsprofiel voor een nieuw bestuurslid wordt besproken. Werving zal worden gestart door vacature-mail aan ouders/verzorgers te zenden. Gesprekken volgen in mei, waarna op de ALV in juni 2022 kandidaat/kandidaten worden voorgesteld aan de leden.
  • Bestuur bespreekt de recente wet WBTR en de mogelijke verandering voor de rol en verantwoordelijkheden van bestuur. Bestuur schakelt daarvoor juridische bijstand in.
  • Bestuur spreekt over de pilot 2e brugklasjaar. Komt volgende vergadering terug, na input schoolleiding.
  • Bestuur spreekt verder over het toetsbeleid. Komt volgende vergadering, met definitief stuk schoolleiding, terug.
  • Bestuur neemt het dashboard ‘kwaliteitszorg’ door. Analyse NPO voortgangsprocedure van belang. Schoolleiding zendt dit zsm aan bestuur.
  • Bestuur bekijkt de mogelijkheid van het organiseren van een thema-avond ‘schoolkwaliteit’.
  • Bestuur zal Schoolplan voor laatste keer doornemen en wijzigingen doornemen. Gestreefd wordt naar afronding van plan einde van dit schooljaar.
  • Bestuur plant nieuw bezoek Onderwijsinspecteur in nu vorige bezoek vanwege sneeuwval geen doorgang kon vinden.
  • Bestuur bespreekt, na rondleiding door gebouw, de mogelijkheden voor uitbreiding naar twee (extra) schoollokalen. Schoolleiding komt met kostenbegroting waarna bestuur, na inspraak met PMR, zal besluiten over wenselijkheid van uitbreiding.

 

DATA 2022
 19 mei: bestuursvergadering
 9 juni: bestuursvergadering & ALV