Bestuur

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders het bestuur vormen. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2022-2023 bestaat het bestuur uit:Ingeborg Meijer secretaris, portefeuille kwaliteitszorg & personeelszaken
Martijn van Faassen penningmeester, voorzitter a.i.
Raymond van der Meer lid, portefeuille communicatie
Michael Sprong lid, portefeuille ICT & onderwijs
Ingrid la Haye algemeen lid
Caroline van der Schatte Olivier algemeen lid
Martijn Oerlemans algemeen lid

Het bestuur van het VCL wil graag transparant zijn over hetgeen dat ze bezig houdt en waar ze zich over moet ontfermen. Het heeft daarom besloten om de voor ouders relevante acties, die voortkomen uit de bestuursvergadering, vanaf heden te publiceren op de website van het VCL. Hiermee hoopt het bestuur ouders niet alleen beter te informeren maar ook te inspireren voor VCL relevante aangelegenheden.

Zonder ouders kunnen wij niet. We doen het samen.

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl