Raad van toezicht

Het VCL is een vereniging, waarvan ouders de  Raad van Toezicht (RvT) vormen, deze heeft een toezichthoudende rol.
In schooljaar 2023-2024 bestaat de RvT uit:

Caroline van der Schatte Olivier  voorzitter
Caroline Molenaar penningmeester
Raymond van der Meer vice-voorzitter & portefeuille communicatie
Michael Sprong secretaris & portefeuille ICT
Martijn Oerlemans portefeuille HR

Zonder ouders kunnen wij niet. We doen het samen.

Jaarlijks vindt er minimaal één Algemene Ledenvergadering plaats. Op de agenda van de vergadering(en) staan o.a. de begroting en het jaarverslag.

Het bestuur is te bereiken via bestuur@vcl-school.nl