Open Dag

Vanuit de VO-besturen is besloten dat er in de maand januari op middelbare scholen in Den Haag geen enkele fysieke Open Dag mogelijk is.

Uiteraard organiseerden wij voor leerlingen uit groep 8 online bijeenkomsten in de ochtend en in de middag op 16 januari jl.

Voor ouders organiseerden wij die dag een online rondetafelgesprek, waarin zij informatie kregen van en vragen konden stellen aan de schoolleiding, mentoren, docenten en leerlingen. 

Op 27 januari jl. organiseerden wij een online informatieavond voor ouders.
Op 3, 12 en 19 februari houden wij digitale spreekuren voor leerlingen uit groep 8 en/of hun ouders. Meer informatie staat hier.

Vanwege de coronamaatregelen die op dat moment golden, besloten de schoolbesturen eerder dit jaar dat de leerlingen uit
groep 7 werden uitgesloten van de gebruikelijke voorlichtingsactiviteiten in de eerste helft van dit schooljaar. Afgesproken is toen dat er op enig moment een alternatief programma zou kunnen worden aangeboden voor deze groep leerlingen.

In het regionaal overleg van dinsdag 20 april jl. hebben de schoolbesturen besloten dat de situatie rond het coronavirus vooralsnog te onzeker is om dit aanbod te realiseren. Dit schooljaar zullen er dus
geen voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen uit groep 7 meer plaatsvinden. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen in het volgende schooljaar de voorlichtingsactiviteiten zoals gebruikelijk worden georganiseerd.