TALENTen 

Talenten ontdekken

Iedere leerling heeft talent. Maar hoe ontdek je waar je goed in bent? Als aanvulling op het reguliere lesprogramma heeft het VCL een Talentprogramma ontwikkeld, dat gericht is op leerlingen van de tweede en van de derde klas. Binnen drie thema’s (Internationale zaken, Kunst en cultuur, Wetenschap en ontdekking)  verkennen zij hun talenten en ontdekken zij waar hun kracht ligt. Leerdoelen zijn: leren samenwerken, onderzoeken, leiding nemen, presenteren en digitale vaardigheden.

In de tweede klas werken de leerlingen tijdens de Talentdagen twee dagen intensief aan ieder van die drie Talenten.

In de derde klas hebben de leerlingen Talent- en Profielkeuzedagen. Daarin onderbouwen zij hun profielkeuze met de ervaringen en vaardigheden die ze de afgelopen jaren tijdens het Talentprogramma en hun lessen hebben opgedaan.