Brugklaskamp

In de eerste schoolweek gaan de nieuwe leerlingen van dinsdag tot en met vrijdag op kamp. Het brugklaskamp is ervoor bedoeld de leerlingen elkaar en de school te laten leren kennen. Dat gebeurt aan de hand van sport, spel en muziek.

Brugklasmentoren (docenten) begeleiden de nieuwe leerlingen.
Diverse leerlingcommissies gaan mee: de Zware Jongens bouwen de tenten op, de Sportcommissie organiseert de sporten en spellen. De Cateringcommissie zorgt voor de diverse maaltijden. Leden van de Redactiecommissie maken foto's voor de website en de schoolkrant.