Dyslexie

Het VCL doet zijn best dyslexie bij leerlingen zo snel mogelijk te herkennen en dyslectische leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. In het dyslexieprotocol staat vermeld wat leerlingen van de school mogen verwachten en wat de school van de leerling verwacht.
Leerlingen met dyslexie kunnen advies en ondersteuning vragen via bhouten@vcl-school.nl