Londen

De Londenreis is een reis met een technisch tintje, speciaal gericht op leerlingen met een NT- of NG-profiel. Technische musea in Londen staan op het programma, net als een bezoek aan Cambridge en Duxford Airfield.

Leerlingen vergroten hun kennis van de Engelse taal en cultuur aan de hand van bij CKV over kunst en cultuur in het algemeen en de geschiedenis van Londen in het bijzonder. De begeleidende docenten gidsen de leerlingen door de stad, maar ook de eigen inbreng van leerlingen is zeer belangrijk. Zij bereiden onderdelen voor en wisselen ter plaatse hun kennis uit. De leerlingen bereiden dit in de lessen CKV voor.

Het vervoer tijdens deze reis is per public transport. Leerlingen verblijven in gastgezinnen.