Denemarken

Tijdens een schooljaar zijn er twee uitwisselingen van elk een week met het Rysensteengymnasium in Kopenhagen.

Binnen bepaalde thema’s (cultuur, duurzaamheid, economie) wordt samen met de Deense scholieren een onderwerp onderzocht, waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen Nederland en Denemarken. Dit onderzoek vormt uiteindelijk de basis van het profielwerkstuk.
Daarnaast zijn er veel sociale en culturele activiteiten.

Leerlingen verblijven over en weer bij elkaar thuis. De voertaal is Engels.