Normandië

Het doel van de reis is dat leerlingen hun kennis bij CKV over kunst en cultuur in het algemeen en de geschiedenis van Normandië in het bijzonder vergroten.
Leerlingen maken kennis met de Franse kunst en cultuur. Verbetering van de kennis van de Franse taal is tijdens deze reis van groot belang.
Bezoeken aan bezienswaardigheden van de 11de eeuw tot en met de 20ste eeuw staan centraal.

De begeleidende docenten gidsen de leerlingen langs de bezienswaardigheden, maar ook de eigen inbreng van leerlingen is zeer belangrijk. Zij bereiden onderdelen voor en wisselen ter plaatse hun kennis uit.

Het vervoer tijdens deze reis is per bus. Leerlingen verblijven in gastgezinnen.