Lotings-procedure

  • Het VCL streeft naar een evenwichtige opbouw. Voor ieder schooladvies (HAVO, HAVO-VWO en VWO) worden bij loting 54 plaatsen gereserveerd. Overaanmelding bij de ene schooladvies-categorie kan worden opgevangen met het aantal nog beschikbare plekken in een andere categorie totdat het maximale aantal van 162 is bereikt.
  • Leerlingen die niet worden ingeloot worden via centrale loting en matching door BOVO geplaatst op een andere school
  • De capaciteit die onze school heeft benoemd voor schooljaar 2021-2022, is een streefcijfer voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.