Internationale zaken

In de brugklas richt zich dit talent op de volgende onderdelen:
  • diverse ambassades en andere internationale instellingen in de buurt.
  • toeristen op Scheveningen
  • verschillende culturen in Den Haag.

    In de tweede klas is het onderwerp van dit talent de vluchtelingenproblematiek, door middel van aandacht voor realiteit en beeldvorming rondom conflicten en vluchten.

    In de derde klas maakt het onderdeel Internationale Zaken deel uit van de voorbereiding op de keuze van het profiel Economie & Maatschappij / Cultuur & Maatschappij (EM/CM).