Tweede klas en hoger

Voorafgaand aan aanmeldingen  voor de tweede klas of hoger vindt er een gesprek met de afdelingsleider van de beoogde afdeling plaats. 
In dat gesprek komt ook de te volgen procedure aan de orde.