Brugklas

Brugklasleerlingen kunnen worden aangemeld voor een havo/vwo- of gymnasiumklas. Met ingang van schooljaar 2018-19 kent het VCL een verlengde brugklasperiode: 2 atheneum-havo.
Het totaal aantal beschikbare plaatsen in de brugklas is 168.

Criteria

De leerling heeft één van de volgende schooladviezen: ‘havo’, ‘havo-vwo’ of ‘vwo’.
Voor plaatsing in de gymnasiumbrugklas moet het basisschooladvies zijn: ‘vwo’.

Procedure

De basisschool verstrekt een lijst met geschikte scholen. Ouders kruisen de vijf scholen van voorkeur aan op deze lijst (1 = meest favoriete school, 2 = tweede voorkeursschool, etc.). De leerling wordt aangemeld op het VCL (de school die de eerste keus is), en dan automatisch op alle scholen van de voorkeurslijst.

Ouders geven op het secretariaat van het VCL de volgende formulieren af:
  • Aanmeldingsformulier van het VCL
  • Aanmeldingsformulier met schooladvies basisschool en ingevulde voorkeurslijst
Ons aanmeldingsformulier is hier te downloaden, of  tussen 09:00 uur en 16:00 uur af  te halen op het secretariaat van het VCL.
Aanmelden kan van maandag 11 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019, tussen 09:00 en 16:00 uur.

Hoeveel plaats heeft het VCL?

  • Wij verwachten vijf klassen van 28 leerlingen te vormen in het schooljaar 2019– 2020. Als er meer aanmeldingen zijn dan vormen wij een zesde brugklas. Wij hebben plaats voor in totaal 168 leerlingen.
  • Tot op heden heeft het VCL altijd alle toelaatbare leerlingen kunnen plaatsen
  • Wanneer er meer dan 168 aanmeldingen zijn, krijgen leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het VCL voorrang. Daarna volgt een lotingsprocedure.
  • Op donderdagmiddag 4 april 2019 krijgen alle ouders bericht van plaatsing
Het VCL volgt de regionale BOVO-procedure
Infographic aanmeldprocedure