ABSENT melden

06-02-2024

Absenties doorgeven gaat via https://www.vcl-school.nl/Contact/Absent-melden

Ook kunt u mailen naar absentie@vcl-school.nl

Telefonisch absenties doorgeven is helaas niet mogelijk.