Audities voor Band Coaching op 12 september

05-09-2023
Het VCL werkt al jaren samen met Plug&Play/YMCA om de leerlingen die buiten de reguliere lessen nog iets meer met muziek willen doen in een band te laten spelen. Ook dit jaar zijn er twee series van 13 lessen band coaching, die worden afgesloten met een presentatie.

Er is ruimte voor in totaal acht bandjes. De lessen beginnen in de week van 20 september. Om te kunnen kijken in welke band je het beste kunt meespelen qua niveau en soort muziek is er op dinsdag 12 september om 14.30 uur een auditie/matching in het muzieklokaal (lokaal 004). Geef je hiervoor bijtijds op bij dhr. Overmeire of mevr. Zhang.

De lessen vinden plaats in het gebouw van het YMCA in de Keizerstraat 58, in het algemeen tussen 16 en 19 uur; de exacte tijd spreek je zelf met je bandcoach af. Gitaren, toetsen, drumstel en geluidsapparatuur zijn daar aanwezig, je hoeft daar dus niet zelf voor te zorgen. Behalve de genoemde instrumenten zijn er natuurlijk ook zangers/zangeressen nodig. Andere muziekinstrumenten als bijvoorbeeld saxofoon zijn ook welkom.

De kosten voor de band coaching zijn €178,50 per cursus van 13 lessen. De school draagt voor VCL-leerlingen hieraan € 40 per leerling bij, zodat er per leerling € 138,50 overblijft. Hiervoor krijg je de lessen en mag je gebruik maken van de apparatuur van het YMCA in de Keizerstraat. Ook wordt er minstens één optreden geregeld zodat je kunt laten horen wat je geleerd hebt. Ook voor beginners!