DELF Junior diploma Frans

20-09-2019
Wil jij in 2020 deelnemen aan het Internationale Examen DELF Junior? Neem contact op met je docent Frans.

Het DELF Junior wordt o.a. gekenmerkt door de volgende eigenschappen:
1. Het is internationaal erkend.
2. Gebruikt het Europese Referentie Kader (ERK) dat bestaat uit de niveaus A1, A2 , B1 of B2 dus van basisgebruiker naar zelfstandig gebruiker.
3. Alle taalcompetenties worden getraind en geëvalueerd: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en gespreksvaardigheid.
4. Het diploma is voor onbepaalde tijd geldig en wordt afgegeven door het Institut français des Pays-Bas.